تبلیغات
پایگاه فرهنگی عفاف و حجاب - منافع حجاب از دیدگاه قرآن

 
 
منافع حجاب از دیدگاه قرآن
نظرات () |

خداوند کرمی در قرآن مجید در سوره احزاب آیه ۵۸ می فرماید :

« ای پیغمبر ( گرامی ) با زنان و دختران خود و بزنان مومنان بگو که خویشتن را بچادر فروپوشند ، برای اینکه آنها ( به عفت و حریّت ) شناخته شوند تا از تعرض و جسارت ( هوسرانان ) آزار نکشند بر آنان بسیار بهتر است و خداوند ( در حق خلق ) آمرزنده و مهربان است . ادامه مطلب را اینجا بخوانید
آیه ۵۹:« البته ( بعد از این ) اگر منافقان و آنانکه دلهاشان مریض و ناپاکست و هم آنها که در مدینه ( بر ضد اسلام ) دل اهل ایمان را مضطرب و هراسان می سازند دست نکشند ما هم تو را بر ( قتال ) آنها بر می انگیزیم ( و بر جان و مال آنها ) مسلط گردانیم تا از آن پس جز اندک  زمانی در جوار تو زیست نتوانند کرد .

خداوند کریم در قرآن مجید در سوره احزاب آیات ۳۲تا ۳۴ می فرماید:

۳۲- اى همسران پیامبر! شما همچون یكى از زنان معمولى نیستید اگر تقوى پیشه كنید، بنابر این به گونه اى هوس انگیز سخن نگوئید كه بیماردلان در شما طمع كنند و سخن شایسته بگوئید

۳۳-  و در خانه هاى خود بمانید و همچون جاهلیت نخستین (در میان مردم ) ظاهر نشوید،و نماز را بر پا دارید و زكاة را ادا كنید، و خدا و رسولش را اطاعت نمائید خداوند فقط مى خواهد پلیدى و گناه را از شما اهلبیت دور كند و كاملا شما را پاك سازد.

 ۳۴- و آنچه را در خانه هاى شما از آیات خداوند و حكمت دانش خوانده مى شود یاد كنید،خداوند لطیف و خبیر است

در آیات گذشته سخن از موقعیت و مسئولیت سنگین همسران پیامبربود، در آیات مورد بحث این

موضوع همچنان ادامه مى یابد و طى آیاتى هفت دستور مهم به همسران پیامبرمى دهد.

نخست در مقدمه كوتاهى مى فرماید: اى همسران پیامبرشما همچون یكى از زنان عادى نیستید اگر تقوا پیشه كنید. شما به خاطر انتسابتان به پیامبراز یك سو، و قرار گرفتنتان در كانون وحى و شنیدن آیات قرآن و تعلیمات اسلام از سوى دیگر داراى موقعیت خاصى هستید كه مى توانید سرمشقى براى همه زنان باشید، چه در مسیر تقوا و چه در مسیر گناه .بنابر این موقعیت خود را درك كنید و مسئولیت سنگین خویش را به فراموشى نسپارید و بدانید كه اگر تقوا پیشه كنید در پیشگاه خدا مقام بسیار ممتازى خواهید داشت .( البته در این زمان ما هم نمونه ئی از زنان با ایمان و منسب به آل پیامبر هستیم و باید از این نکته ما هم استفاده کنیم )

 نخستین دستور در زمینه عفت صادر مى كند و مخصوصا به سراغ یك نكته باریك میرود تامسائل دیگر در این رابطه خود بخود روشنگردد، میفرماید بنابر این به گونهاى هوسانگیز سخن نگوئید كه بیماردلان در شما طمع كنند بلكه به هنگام سخن گفتن ، جدى و خشك و بطور معمولى سخن بگوئید، نه همچون زنان كم شخصیت كه سعى دارند با تعبیرات تحریك كننده كه گاه توام با ادا و اطوار مخصوصى است كه افراد شهوت ران را به فكر گناه مى افكند سخن بگوئید.

در پایان آیه دومین دستور را به این گونه شرح مى دهد: شما باید به صورت شایسته اى كه مورد رضاى خدا و پیامبر(صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) و توام با حق و عدالت باشد سخن بگوئید در حقیقت جمله لا تخضعن بالقول اشاره به كیفیت سخن گفتن دارد و جمله قلن قولا معروفا اشاره به محتواى سخن.البته قول معروف (گفتار نیك و شایسته ) معنى وسیعى دارد كه علاوه بر آنچه گفته شد، هر گونه گفتار باطل و بیهوده و گناه آلود و مخالف حق را نفى مى كند.ضمنا جمله اخیر مى تواند، توضیحى براى جمله نخست باشد، مبادا كسى تصور كند كه باید برخورد زنان پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) با مردان بیگانه موذیانه یا دور از ادب باشد، بلكه باید بر خورد شایسته و مؤ دبانه و در عین حال بدون هیچگونه جنبه هاى تحریك آمیز داشته باشد.

سپس سومین دستور را كه آن در زمینه رعایت عفت است چنین بیان مى كند: شما در خانه هاى خود بمانید و همچون جاهلیت نخستین در میان جمعیت ظاهر نشوید و اندام و وسائل زینت خود را در معرض تماشاى دیگران قرار ندهید.اما اینكه منظور از جاهلیت اولى چیست ؟ ظاهرا همان جاهلیتى است كه مقارن عصر پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) بوده ، و به طورى كه درتواریخ آمده در آن موقع زنان حجاب درستى نداشتند، و دنباله روسریهاى خود را به پشت سر مى انداختند به طورى كه گلو و قسمتى از سینه و گردنبند و گوشواره هاى آنها نمایان بود، و به این ترتیب قرآن همسران پیامبر را از این گونه اعمال باز مى دارد.بدون شك این یك حكم عام است ، و تكیه آیات بر زنان پیامبربه عنوان تاكید بیشتر است ، به هر حال این تعبیر نشان مى دهد كه جاهلیت دیگرى همچون جاهلیت عرب در پیش است كه ما امروز در عصر خود آثار این پیشگوئى قرآن در دنیاى متمدن مادى را مى بینیم ، ولى مفسران پیشین نظر به اینكه چنین امرى را پیش بینى نمى كردند، براى تفسیر این كلمه به زحمت افتاده بودند لذا جاهلیت اولى را به فاصله میان آدم و نوح ، و یا فاصله میان عصر داود و سلیمان كه زنان با پیراهنهاى بدننما بیرون مى آمدند، تفسیر كرده اند، تا جاهلیت قبل از اسلام را جاهلیت ثانیه بدانند!.
ولى چنانكه گفتیم نیازى به این سخنان نیست ، بلكه ظاهر این است جاهلیت اولى همان جاهلیت قبل از اسلام است كه در جاى دیگر قرآن نیز به آن اشاره شده است (سوره آل عمران آیه 143 و سوره مائده آیه 50 و سوره فتح آیه 26) و جاهلیت ثانیه ، جاهلیتى است كه بعدا پیدا خواهد شد (همچون عصر ما)

بالاخره دستور چهارم و پنجم و ششم را به این صورت بیان مى فرماید: شما زنان پیامبررا بر پا دارید، زكات را ادا كنید، و خدا و رسولش را اطاعت نمائید.اگر در میان عبادات روى نماز و زكات ، تكیه مى كند به خاطر آنست كه نماز مهمترین راه ارتباط و پیوند با خالق است ، و زكات هم در عین اینكه عبادت بزرگى است پیوند محكمى با خلق خدا محسوب مى شود.و اما جمله اطعن الله و رسوله یك حكم كلى است كه تمام برنامه هاى الهى را فرا مى گیرد.این دستورات سه گانه نیز نشان مى دهد كه احكام فوق مخصوص به زنان پیامبرنیست ، بلكه براى همگان است هر چند در مورد آنان تاكید بیشترى دارد.در پایان آیه مى افزاید: خداوند فقط مى خواهد پلیدى و گناه را از شما اهلبیت (علیهم السلام ) دور كند و كاملا شما را پاك سازد تعبیر به انما كه معمولا براى حصر است ، دلیل بر این است كه این موهبت ویژه خاندان پیامبراست .
هفتمین و آخرین وظیفه همسران پیامبر بیان شده است ، و هشدارى است به همه آنان براى استفاده كردن از بهترین فرصتى كه در اختیار آنان براى آگاهى بر حقایق اسلام قرار گرفته ، مى فرماید: آنچه را در خانه هاى شما از آیات خداوند و حكمت و دانش خوانده مى شود، یاد كنید و خود را در پرتو آن بسازید كه بهترین فرصت را در اختیار دارید شما در خاستگاه وحى قرار گرفته اید و در مركز و كانون نور قرآن ، حتى اگر در خانه نشسته اید مى توانید از آیاتى كه در فضاى خانه شما از زبان مبارك پیامبر طنین افكن است به طور شایسته از تعلیمات اسلام و سخنان پیامبربهره مند شوید كه هر نفسش درسى است و هر سخنش برنامه اى !(البته این آیه هم اشاره به تمام مسلمانان دارد چون قرآن و آیات قران در اختیار ما نیز می باشد و در حقیقت از افرادی که هیچ گونه آگاهی از آیات خداوند ندارد جلوتر هستیم )

اینک اشاره ای درباره محسنات حجاب که خداوند چندین آیه در قرآن مجید ، بطور خلاصه و فشرده به پیغمبرش و مومنان نازل فرموده است که به چند مورد اشاره می کنیم :

۱-    اطاعت دستور خداوند

۲-   تبلیغ عملی از اسلام

۳-  به کارگیری دستورهای سعادت بخش اسلام ، موجب آرامش روحی و روانی خواهد شد .

۴-   استحکام پیوند خانواده

۵- عدم کاهش تمایل جوانان به تشکیل خانواده

۶-   ارزش و احترام به زن

۷-    استواری و استحکام جامعه

۸-   تلاش و فعالیت بیشتر

۹-   صرفه جویی


مرتبط با : منافع حجاب مسئله حجاب پوشش زن در ادیان الهی حجاب در روایات حجاب در قرآن
برچسب ها : حجاب-چادر-حجاب برتر-حجاب قرآنی-
نویسنده : عمران چراغی
تاریخ : پنجشنبه 16 شهریور 1391